Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI), cu sediul în Iași, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.peopleoftech.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

  1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularelor de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.
  2. Dacă sunteți membru al comunitatii People of Tech, ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, telefon, adresă de e-mail doar pentru a putea comunica date referitoare la urmatoarele evenimente in functie de preferintele alese la inregistrare.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

  1. Dacă sunteți membru al comunitatii People of Tech, ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru comunicarea activitatiilor viitoare si organizarea lor, daca ati optat pentru aceasta;
  2. Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind evenimentele oferite de ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI), in cadrul People of Tech, prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completarii formularului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
  3. In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
  4. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În situaţia în care sunteți membeu și vă exercitați opțiunea de ştergere datelor, prin trimiterea unui email la [email protected], ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți datele, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea datelor nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) poate dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASOCIATIA FAB LAB IASI (AFLI) către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: hello@peopleoftecho

Cookie-uri

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.

Pentru a gestiona cookie-urile și tehnologiile similare utilizate (pixeli de urmărire, semnalizatoare web etc.) și consimțământurile aferente, folosim instrumentul de consimțământ „Real Cookie Banner”. Detalii despre cum funcționează „Real Cookie Banner” pot fi găsite la https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context este art. 6 (1) lit. c GDPR și art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim este gestionarea cookie-urilor și tehnologiilor similare utilizate și consimțământurile aferente.

Furnizarea datelor cu caracter personal nu este nici contractual necesară, nici necesară pentru încheierea unui contract. Nu sunteți obligat să furnizați datele personale. Dacă nu furnizați datele personale, nu vom putea gestiona consimțământul dumneavoastră.

Consent Management Platform by Real Cookie Banner